Arhiva | Biblija RSS for this section

Vaša Biblija je savezni dokument

Bez obzira koji obrazac koristite ili ne koristite za tumačenje Biblije, odnosno ubrajate li se među one koji Bibliju tumače kao knjigu saveza, dispenzacija, obećanja ili mislite da su sve te podjele ljudske prirode i u najmanju ruku nepotrebne, morate znati da je vaša Biblija zapravo savezni dokument. Ako otvorite svoje Biblije, ubrzo ćete vidjeti da je svaka podijeljena na Stari zavjet i Novi zavjet. Doslovno, riječ zavjet znači savez, tako da vaše Biblije sadrže u sebi knjige Staroga saveza i Novoga saveza.

Štoviše, ako zavirite u Stari zavjet, vidjet ćete da njime dominiraju “savezi obećanja,” odnosno savezi kojima Bog ljude i narode priprema na obećani Novi savez putem različitih saveza (Savez djela, Noin savez, Abrahamov savez, Mojsijev savez i slično). Posebno je u žarištu Mojsijev savez, koji je uređivao odnos Izraela kao naroda s Jahvom, tako da se u Petoknjižju taj savez utemeljuje, u povijesnim knjigama ispunjava (i krši), a kroz Proroke Bog upozorava Izraela zbog kršenja tog saveza i poziva na vjernost savezu, ali ujedno i daje obećanje Novoga saveza koji će u sebi sadržavati vječno oproštenje grijeha i silu za poslušnost.

U Novom zavjetu nalazimo ispunjenje obećanoga Novog saveza, koji se još naziva i Savezom milosti (koji je i u SZ bio na djelu, ali tek je u Novom savezu našao svoje ispunjenje). Ponovno, u Evanđeljima vidimo njegovo utemeljenje, u Djelima početak njegova ispunjenja (Novi savez se ispunjava u “već/još ne” paradigmi), u poslanicama se Crkva poziva na razumijevanje i vjernost savezu, a u Otkrivenju 21 vidimo njegovo konačno ispunjenje na novom nebu i novoj zemlji.

Prema tome, savezna teologija pokušava biti vjerna ovoj podjeli Biblija na saveze. Vaša Biblija je svakako savezni dokument, i korisno je razumjeti svaki pojedini savez i način na koji se isti odnosi prema drugim savezima u Bibliji. Vrijeme utrošeno u proučavanje saveza svakako će se isplatiti kod svakog proučavanja Biblije i pomoći nam da shvatimo neka pitanja koja prethodno nismo bili u stanju razumjeti.

Soli Deo Gloria